Naar navigatie gaan

Evenementen DVIN

Laatst toegevoegde foto's

Fokkerstour 2014

Geachte heer/mevrouw, geacht bestuur

INSCHRIJVING RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2014 OPEN: TWEE SESSIES BEKEND – FOKKERS BEPALEN DERDE SESSIE
De Raad van Beheer gaat ook in 2014 weer haar jaarlijkse Fokkertour organiseren. Deze vindt plaats in oktober en november. 
Uit de evaluatie van de Fokkerstour 2013 bleek dat vrijwel alle  deelnemers buitengewoon te spreken waren over de sprekers Iaira Boissevain en Paul Mandigers. Daarom zullen deze sprekers ook tijdens de Fokkerstour 2014 acte de présence geven.

Vervangende IDC 2015 kwalificatie wedstrijd

Kringgroep HSV de Ommelanden organiseerd op 13 september de wedstrijd om de Noorderlicht Bokaal met als keurmeesters; T. Hop (A), B. Ekhart (B) en B. Kleinhesselink (C). Als pakwerkers hebben we T. Abma (kort), J. Stienstra (lang) en S. Jonker (reserve).  De spoorleggers zijn R. van Goor en R. Westra.

Na overleg is gezamenlijk besloten dat dit een prima alternatief kan zijn als IDC 2015 kwalificatie wedstrijd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de africhtingsadministratie: Mevr. Saskia Kosters of het secretariaat van de kringgroep Mevr. Anna Rozeboom.

DNA afname mogelijk tijdens de KCM op 14 september 2014 te Leeuwarden.

De kosten zijn slecht € 31,50 per hond.
Door het invullen van het inschrijfformulier voor de KCM kunt u uw hond aanmelden voor deelname aan de KCM, DGT,  DKT of DNA afname.

De kosten voor deelname aan de verschillende onderdelen kunt u vinden op het inschrijfformulier en in de kalender.
Klik hier voor de verdere informatie

Als u zich aanmeld voor DNA afname dan dient u de originele stamboom mee te nemen evenals het eigendomsbewijs en indien voorradig barcodestickers.

Rekeningnummer van de D.V.I.N.

Beste mensen,

Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn, dat we per 1 augustus 2014 alleen nog maar betalingen kunnen doen met het IBAN nummer.
Ter volledigheid volgt hieronder het IBAN nummer van de DVIN:

NL59 ABNA 0489 8830 60

Dit is het enige rekeningnummer van de DVIN voor al uw betalingen aan de DVIN. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw inschrijfgelden voor KCM, Doberdag, wedstrijden of andere shows, maar ook uw jaarlijkse contributiebetalingen.

Mededeling Heinis Bokaal 2014

Bestuursmededeling
Wegens organisatorische redenen kan de Heinis Bokaal 2014 helaas geen doorgang vinden.
Het bestuur kijkt nog naar een passende oplossing voor diegene die zich willen kwalificeren voor het IDC 2015.
Zodra hierover meer bekend is zal dit op de website gepubliceerd worden.

Namens het bestuur van de D.V.I.N.
Joke Havik
Secretaris

Besluit RvB AV 28 juni t.a.v. Fokken met Niet Erkende Kleuren

Besluit AV 28 juni t.a.v. Fokken met Niet Erkende Kleuren
Geachte leden,

Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met het genomen besluit tijdens de Algemene Vergadering op 28 juni jl. berichten wij u het volgende:

Verenigings Fokreglement

Verenigings Fokreglement goedgekeurd, ingangsdatum 1 juli 2014.

Ons verenigings fokreglement is goed gekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer en gaat met ingang van 01-07-2014 van kracht worden.

Tijdens de laatste a.l.v. 30-03-2014 is afgesproken dat alle honden waarmee gefokt gaat worden onderzocht moeten zijn op v Willebrand.
Deze toevoeging is nog niet akkoord bevonden door de Raad van Beheer en zal dan ook op een later tijdstip toegevoegd worden.

Namens het bestuur

Joke Havik-Schaft
Secretaris DVIN

Abonneren op DVIN - Dobermann Vrienden In Nederland RSS


by Dr. Radut.